NALED i Univerzitet u Beogradu o saradnji nauke i privrede

Predstavnici NALED-a sastali su se danas sa novim rektorom Univerziteta u Beogradu Vladimirom Đokićem kako bi, između ostalog, pričali na temu pospešivanja saradnje nauke i privrede i predstavili aktivnosti StarTech projekta.

Naime, podaci iz ankete privrede NALED-a pokazuju da je svega 3% preduzeća razvilo inovaciju u saradnji sa univerzitetima i naučnim organizacijama, dok sa druge strane, fokus naučnih i akademskih radova nije na njihovoj praktičnoj primenljivosti.

Stoga je jedna od ideja da se pristupi izradi repozitorijum istraživačke infrastrukture u naučnoistraživačkim institucijama Republike Srbije, gde bi Univerzitet u Beogradu igrao važnu ulogu. Uspostavljanje onlajn portala za istraživačku infrastrukturu treba da unapredi vidljivost, i dostupnost istraživačke infrastrukture i da intenzivira korišćenje usluga naučnoistraživačkih institucija kroz podsticanje saradnje akademskog sektora sa privredom i društvom u celini u Republici Srbiji. Takođe, intenziviranjem korišćenja postojeće istraživačke infrastrukture bi se poboljšali naučni rezultati naučnoistraživačkih institucija, a znatno bi se povećao i inovacioni kapacitet srpske privrede i to bez dodatnih ulaganja.

Podsećamo, Univerzitet u Beogradu i NALED potpisali su 9. septembra 2020. godine Sporazum o saradnji kojim se uspostavlja institucionalni okvir za pokretanje zajedničkih inicijativa usmerenih na unapređenje međunarodne konkurentnosti Srbije, svrsishodnije povezivanje nauke i privrede i razvoj ekonomije koja će biti zasnovana na izvozu pameti, umesto izvozu pametnih.

NALED i Univerzitet u Beogradu - podsticanje saradnje nauke i privrede.jpg