Mapiranje programa podrške inovacijama u Srbiji

Preuzmite:

Analiza: Mapiranje programa podrške inovacijama
Info list: Ključne karakteristike programa podrške inovacijama

Laboratorija za inovativne javne politike pripremila je pregled programa podrške inovacijama aktivnih tokom 2019. i 2020. godine, mapiranih putem Google pretrage. 

Analizirano je 29 programa podrške koju pružaju republičke i međunarodne institucije, grupisanih u tri kategorije:

  • Programi specifično namenjeni inovacijama (62%)
  • Programi za razvoj preduzetništva i konkurentnosti (24%)
  • Programi podrške nauci (14%) 

Ukupna sredstva analiziranih programa iznose 72.488.540€, u rasponu od 6.629€ do 24.000.000€. Najveći broj programa spada u kategoriju od 1.000.000€ do 10.000.000€. Raspon sredstava po projektu unutar programa kreće se od 6.629€ do 684.057€, a u najvećem broju slučaja sredstva po projektu su viša od 200.000€.

Vćei deo programa podrške u domenu inovacija i preduzetništva finansirale su institucije Republike Srbije (Fond za inovacionu delatnost, Fond za nauku, Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj i dr.), dok je trećina programa podržana od strane međunarodnih organizacijih (EU, UNDP) i bilateralnih donatora (USAID, GIZ, SDC). Budžet Republike Srbije se svake godine značajnije povećava u sferi inovacija: za 2020. je gotovo 10 puta veći od 2017. i iznosi 952 miliona dinara. 

Za detaljne zaključke o programima podrške pogledajte analizu.