Dostupni kursevi u sklopu DanubePeerChains projekta

Univerzitet u Beogradu učestvuje u projektu DanubePeerChains u okviru kojeg se implementiraju različite aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje LSO/BSO organizacija, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz edukaciju i sticanje novih veština iz oblasti digitalizacije i digitalne transformacije.

Jedna od aktivnosti podrazumevala je kreiranje online baze kurseva iz različitih oblasti povezanih sa digitalnom transformacijom, kao što su ljudski resursi, tehnologija, organizacioni aspekti, razvoj validnih poslovnih prilika, i slično. Razvijeno je devet kurseva sa skoro 20 podoblasti i 98 edukativnih video snimaka.

Kursevi su namenjeni predstavnicima kompanija, organizacija i institucija koje žele da integrišu nove industrijske tehnologije u svoje poslovanje uz minimalan rizik, zaposlenima u kompanijama koje razvijaju nove industrijske proizvode i usluge, ali i svima onima koji žele da nauče više o digitalizaciji i integrisanju digitalnih rešenja u poslovanje.

Kursevi će pomoći organizacijama u procesu digitalne transformacije i razvijanju plana za istu, kreiranju agilnog okruženja, izgradnji organizacionih mreža neophodnih za rešavanje složenih izazova transformacije i povećenju konkurentnosti. Celokupna baza kurseva je potpuno besplatna, a svi koji žele da poslušaju kurseve mogu se registrovati putem sledećeg linka: https://www.eventbrite.com/e/digital-transformation-training-courses-tickets-423181797147?aff=reg

Nakon registracije dobija se potvrdni email sa kredencijalima za pristup bazi.

Da li se slažete sa politikom privatnosti?

Slažem se Politika privatnosti StarTech